Instytut Historyczny UW zmienia się w Wydział Historii UW

Z dniem 1 września br. Instytut Historyczny ulega przekształceniu w Wydział Historii.
Do czasu powstania nowej strony internetowej obecny serwis zostaje zachowany w dotychczasowym kształcie.