Erasmus - zagraniczne praktyki dla absolwentów 2016/2017

10 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 1. Minimalny okres trwania praktyk  – 60 dni. 
 2. Stypendium będzie  przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2017 r. - bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony
   i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony
   i nie później niż do 30.09.2017 r.
 4. Miesięczne stypendium:
  600 EURO  - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  500 EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,  Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  400 EURO - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
 1. zgłoszenie kandydatury studenta;
 2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).
 4. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

6.        Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;
     tel. 22  55 24 068.
 7.         Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu .

Pokaż na stronie głównej: 
0