Propozycje tematów prac rocznych z historii starożytnej w roku akademickim 2018/19 Jacek Rzepka

Szanowni Państwo!
Oto propozycje tematów prac rocznych z historii starożytnej w roku akademickim 2018/19

 1. Polityka Aleksandra Wielkiego wobec miast greckich w Azji Mniejszej.
 2. Ideał obywatela w polis hellenistycznej.
 3. Polityka spartańska Epaminondasa po bitwie pod Leuktrami.
 4. Proskynesis na dworze Aleksandra Wielkiego.
 5. Oddziały doborowe w armii ateńskiej IV w. przed Chr.
 6. Sprawa Kallistenesa.
 7. Najemnicy w wojnach greckich IV w. przed Chr.
 8. Czy w Atenach IV w. (do r. 323 przed Chr.) istniała „partia macedońska”?
 9. Hasło „powrotu do ustroju przodków” w konfliktach wewnętrznych w państwach greckich w III w. przed Chr.
 10. Najemnicy w armiach państw greckich epoki hellenistycznej.
 11. Najemnicy w wojnie peloponeskiej.
 12. Najemnicy w wojnach greckich IV w. przed Chr.
 13. Demokracje i demokracja  poza Atenami w II połowie V w. w ocenie Tukidydesa.
 14. Terror i przewroty polityczne w Atenach u schyłku V w. przed Chr.
 15. Ideał obywatela w Atenach IV wieku w świetle mów Demostenesa i Ajschinesa.
 16. Przyjaciele królewscy na dworze Filipa II.

Jacek Rzepka

Pokaż na stronie głównej: 
0

Tagi ogłoszeń: