Ważny komunikat w sprawie podpinania przedmiotów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie do Biura Spraw Studenckich napływały wygnały od jednostek Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów sugerujące, iż istnieje nadal spora grupa studentów, którzy nie dokonali podpięć przedmiotów, do których byli zobowiązani zgodnie z komunikatem Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior z dnia 21 października br.
Po dokładnej analizie zgłaszanych pytań i próśb oraz mając powyższe na uwadze decyzją Pani Prorektor w terminie od 28 listopada do 8 grudnia br. zostanie ponownie otwarta możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb.
Z poważaniem
mgr Agnieszka Kaczmarska

Kierownik
Biura Spraw Studenckich UW

Pokaż na stronie głównej: 
0