Jesteś tutaj

Bieżące informacje

17/03/2017 - 12:47

Konkurs na 2 stypendia doktoranckie w ramach grantu NCN

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORANCKIE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU BADAWCZEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2016/21/B/HS3/03096: „Grecka kultura arystokratyczna (VIII–V w. p.n.e.): style życia i systemy wartości”, kierowanego przez dr hab. Marka Węcowskiego (Instytut Historyczny UW)
 
KONKURS NR 1
Kandydat/kandydatka musi wykazać się posiadaniem magisterium w dziedzinie związanej z tematyką projektu oraz z zadaniami wykonawcy w projekcie (np. historia, filologia klasyczna, archeologia).

22/12/2016 - 08:24

Formalne działania w związku z oskrażeniami o publiczne akty antysemickie w IH

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi wypowiedzi skierowanym przeciw wyznawcom judaizmu na portalach społecznościowych przez studenta Instytutu Historycznego publikujemy kopie pisma jakie w dniu 21. XII Dyrektor IH UW skierował do Dziekana Wydziału.

17/10/2016 - 14:30

Wykład prof. Henryka Samsonowicza „Początki narodu polskiego…?”

18 października 2016 r., godz. 17.00, aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

07/10/2016 - 08:07

Remont Lektorium

Uprzejmie informuję, że 5.10 nastąpiło oficjalne wprowadzenie ekipy budowlanej do naszego Lektorium.

05/10/2016 - 09:30

Seminarium doktoranckie prof. Włodzimiera Borodzieja, dra hab. Błażeja Brzostka i prof. Jerzego Kochanowskiego w dniu 14 października

Seminarium doktoranckie prof. Włodzimiera Borodzieja, dra hab. Błażeja Brzostka i prof. Jerzego Kochanowskiego odbędzie się wyjątkowo w piątek, 14.10., godz. 17.00, w tzw. nowym budynku, sala 108.
Gościem będzie prof. John Connelly (University of California, Berkeley), który przedstawi swoje refleksje n.t. "Polish nationalism in comparative perspective". Dyskusja po polsku i angielsku.

Strony