Jesteś tutaj

Studia dzienne magisterskie Historia

UWAGA!
Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w rekrutacji na rok 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym przy użyciu narzędzia Google Meet.

W związku z wynikającym z zagrożenia epidemicznego ograniczeniem w dostępie do bibliotek przygotowaliśmy skany książek z listy lektur do wyboru stanowiących podstawę rozmowy kwalifikacyjnej. Aby uzyskać dostęp do wybranych pozycji, należy przesłać mail na adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl, zawierający listę wybranych lektur oraz oświadczenie o nierozpowszechnianiu udostępnianych skanów. Dostęp do wskazanych książek będzie możliwy przez określony czas po wprowadzeniu hasła, które zostanie każdemu z kandydatów przekazane w mailu zwrotnym.

 


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne magisterskie znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/
 


Zasady kwalifikacji
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.
Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2020 r. przystąpić będzie mógł każdy student III roku studiów licencjackich, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2020 r., po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów licencjackich, którzy złożyli egzamin licencjacki przed zakończeniem sesji poprawkowej. Tak jak w I turze warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie ukończyli studiów historycznych I stopnia, mają obowiązek zrealizowania w ciągu dwóch lat zajęć uzupełniających obejmujących przedmioty z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych oraz ćwiczenia z nauk pomocniczych historii z wybranej epoki (łącznie 60h), a także muszą zdać egzamin typu B z epoki, w której chcą się specjalizować.
 


Termin rejestracji: 03.06-09.07.2020, 10.08-15.09.2020 (II tura)
Termin rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia dla kandydatów zgłaszających się w pierwszej turze rejestracji: 14-15.07.2020; dla kandydatów zgłaszających się w II turze rejestracji: 21-22.09.2020
Termin ogłoszenia wyników: 17.07.2020, 23.09.2020 (II tura)
Termin składania dokumentów: 20-22.07.2020, 24 i 28.09.2020 (II tura)