Jesteś tutaj

Studia zaoczne magisterskie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia zaoczne magisterskie na rok 2019/2020 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

 


Zasady kwalifikacji
Na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne dotyczące czterech lektur wybranych przez kandydata z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.

 


Termin rejestracji: 05.06.-05.07.2019

Termin ogłoszenia wyników: 
Termin składania dokumentów: 


Studia są płatne - wysokość opłat za studia