Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

kandydaci dokonują rejestracji na studia w systemie IRK: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/
Tam też znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów (poniżej skrót). Decyzje o przyjęciu na studia będą wyświetlały się w systemie IRK2. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się dostatecznie licznej grupy.

Najbliższa tura rejestracji: 01.06.2019-15.09.2019
Ogłoszenie wyników: 16.09.2019
Składanie dokumentów: o terminie składania dokumentów osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane za pośrednictwem systemu IRK. Nie przyjmujemy dokumentów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na studia
2)    kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu)
3)    jedno zdjęcie
4)   zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia
(pobierz właściwy dla kierunku studiów: ARCHIWISTYKA ; HISTORYCZNE; VARSAVIANISTYKA

 
Zapisy prowadzone są na:
Podyplomowe Studia Historii
– Podyplomowe Studia Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne
  
Informacje szczegółowe:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.
 
Komplet dokumentów należy złożyć w:

Sekretariacie Studiów Podyplomowych (pokój nr 5, III piętro).
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek, sobota – nieczynny
wtorek – 9.00-15.30
środa-piątek – 9.00-15.00
Tel. 22 55 20 771
 
lub w Sekretariacie ds. Studenckich (pokój nr 7, III piętro)
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek: 930–1500; wtorek: 930–1500; środa: 900–1530; czwartek: 700–1730.
Tel. 22 55 20 592; 22 828 01 03.
 
lub wysłać pocztą na adres:
Studium Podyplomowe Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
ul. KrakowskiePrzedmieście 26/28; 00–927 Warszawa; pokój nr 5.

 
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Aneta Pieniądz
dyżury: pt. 10.00-11.00 ; sob. w dniach zjazdowych podyplomowych i zaocznych 10.00-11.00.
e-mail: aneta.pieniadz@uw.edu.pl

Warunkiem otwarcia studiów podyplomowych jest wypełnienie minimalnego limitu miejsc.