Jesteś tutaj

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Myśli Konserwatywnej UW

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Myśli Konserwatywnej UW zajmuje się tematyką historii idei oraz ruchów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem nurtów konserwatywnych. Koło jest otwarte na osoby zainteresowane wspólnym pogłębianiem wiedzy i konstruktywną dyskusją, niezależnie od ich kierunku studiów czy wyznawanego światopoglądu. Link do fp koła na Facebooku: https://www.facebook.com/MKNHMK/