Jesteś tutaj

Studencki Klub Miedzyepokowych Badań Historycznych

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych powstał w październiku 2017 r. z inicjatywy 14 osób, w większości studentów ówczesnego drugiego roku historii. Dziś zrzesza ponad osiemdziesięciu członków, w tym nie tylko historyków ale również studentów m.in. politologii, filozofii czy psychologii co czyni go prawdopodobnie największym kołem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach SKMBH biorą także udział studenci i doktoranci z innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz liczni absolwenci IH UW. 

SKMBH skupia się na samokształceniu członków koła, popularyzacji historii, a nade wszystko badaniach naukowych prowadzonych zarówno samodzielnie, jak i pod okiem pracowników IH UW. Szczególny nacisk kładziony jest na badania międzyepokowe. Swoje zadania koło realizuje poprzez organizację spotkań warsztatowych, projektów badawczych, konferencji naukowych, wreszcie objazdów naukowych, wykładów i debat. Prace w kole odbywają się zarówno w sekcjach, jak i ponad nimi, mając charakter wspólny i międzepokowy. Obecnie istnieje 13 sekcji, z których każda reprezentowana jest w Zarządzie.

Więcej nt. celów i projektów SKMBH: www.skmbh.pl

Zarząd SKMBH na rok akademicki 2018/2019:
Prezes: 
Michał Gniadek-Zieliński
tel. 723 388 957, e-mail: m.gniadek.zielinski@gmail.com

Skarbnik: 
Angelika Rumińska
e-mail: ae.ruminska2@student.uw.edu.pl

Sekretarz:                                                                                                                                                
Michał Główka                                                                                                                                            
tel. 605 849 874, e-mail: michal.glowka96@gmail.com 

Wiceprezes i koordynator sekcji starożytniczej:
Julia Borczyńska
e-mail: julia.borczynska@gmail.com

Wiceprezes i kierownik sekcji mediewistycznej:                                                                             
Błażej Culepa
tel.  505 106 261, e-mail: blazej.culepa@wp.pl 

Wiceprezes i kierownik sekcji nowożytniczej:
mgr Aleksander Popielarz                                                                                                                                
e-mail:  aleksander.popielarz@student.uw.edu.pl 

Wiceprezes i kierownik sekcji XIX w.
Michał Rastaszański
e-mail: m.rastaszanski@student.uw.edu.pl 

Wiceprezes i kierownik sekcji XX w.
Konrad Rokicki                                                                                                                                           
 e-mail: k.rokicki2@student.uw.edu.pl

Wiceprezes i kierownik sekcji nauk pomocniczych historii                                                
Szymon Antosik
e-mail: s.antosik@student.uw.edu.pl

Wiceprezes i kierownik sekcji interdyscyplinariów
Piotr Siewak
e-mail: p.siewak@student.uw.edu.pl

Wiceprezes i kierownik sekcji historii filozofii i filozofii historii                                      
Maciej Witkowski
e-mail: maciej.b.witkowski@gmail.com 

Wiceprezes i kierownik sekcji historii kina i filmów historycznych:
Weronika Kulczewska
e-mail: w.kulczewska@student.uw.edu.pl

Wiceprezes i kierownik sekcji odtwórstwa historycznego:
Wojciech Jarosławski                                                                                                                              
tel.  668 529 904, e-mail: jaroslawski007@gmail.com 

Wiceprezes i kierownik sekcji popularyzacji historii:
Kacper Gęsior                                                                                                                             
tel. 697 989 616, e-mail: k.gesior@student.uw.edu.pl  

Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Instytut Historyczny UW, skr. 113, pokój 208
www.skmbh.pl
kontakt.skmbh@gmail.com