Jesteś tutaj

Komisja stypendialna

  • Iga Bukowska – Opiekunka Komisji
  • Patrycja Trzcińska – Przewodniczący
  • Andrea Nowicka
  • Milena Miechowicz

Dyżury Komisji w sali 208:
Poniedziałek:   11:30-12:30
Wtorek:            11:30-12:30
Czwartek:        11:30-12:30

Kontakt z Komisją:
stypendia.ih@uw.edu.pl (poczta sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu)
Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do rąk własnych Komisji w czasie dyżurów lub przesłać drogą pocztową.

Adres korespondencyjny Komisji:
(liczy się data nadania przesyłki):
Komisja Stypendialna Instytutu Historycznego
Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Kontakt do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 105
00-927 Warszawa
tel: 22 55 21 568
mail: oks@samorzad.uw.edu.pl
http://www.oks.uw.edu.pl/files/obwieszczenie_6.pdf

Więcej informacji:
na stronie OKS (Odwoławczej Komisji Stypendialnej)