Jesteś tutaj

Komisja stypendialna

Kontakt do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 105
00-927 Warszawa
tel: 22 55 21 568
mail: oks@samorzad.uw.edu.pl
http://www.oks.uw.edu.pl/files/obwieszczenie_6.pdf

Dyżury Komisji:
poniedziałki w godzinach  11.35 - 13.00 w sali 208
środy w godzinach 11.30 - 13.00 w sali 208

Kontakt mailowy z Komisją:
stypendia.ih@uw.edu.pl (poczta sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu)
Miejsce składania dokumentów:
•    Pokój nr 208 (w czasie dyżurów)
•    Przegródka Komisji w szatni

Adres korespondencyjny Komisji:
(liczy się data nadania przesyłki):
Komisja Stypendialna Instytutu Historycznego
Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Zmiana wysokości dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy.
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy zostanie podniesiona do 800 zł.
Jednocześnie informujemy, że wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi 800 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 100 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 800 zł.

Więcej informacji:
na stronie OKS (Odwoławczej Komisji Stypendialnej)