Jesteś tutaj

Komisja stypendialna

  • Iga Bukowska – Opiekunka Komisji
  • Wydrzyński Maciej - Przewodniczący
  • Marta Pawlińska
  • Michał Walczak

Dyżury Komisji:
środa w godzinach 13.00 - 14.00 w sali 208
czwartek w godzinach  12.00 - 13.30 w sali 208
piątek w godzinach 13.15 - 14.15 w sali 208

Kontakt z Komisją:
stypendia.ih@uw.edu.pl (poczta sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu)
Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do rąk własnych Komisji w czasie dyżurów lub przesłać drogą pocztową.

Adres korespondencyjny Komisji:
(liczy się data nadania przesyłki):
Komisja Stypendialna Instytutu Historycznego
Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Kontakt do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów
ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 105
00-927 Warszawa
tel: 22 55 21 568
mail: oks@samorzad.uw.edu.pl
http://www.oks.uw.edu.pl/files/obwieszczenie_6.pdf

Więcej informacji:
na stronie OKS (Odwoławczej Komisji Stypendialnej)