Jesteś tutaj

Procedury i instrukcje

Szanowni Państwo,

wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy składać poprzez system USOS, wydrukować i podpisane przynieść do jednego z sekretariatów ds. studenckich (p. 5 lub p. 7) lub bezpośrednio na dyżur zastępcy dyrektora ds. studenckich dr. hab. Marka Pawełczaka (dotyczy także studentów spoza IH).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

- podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)

- podania o przepisanie ocen (w ramach UW i spoza UW)

podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) - powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów) - podanie w USOSweb typu "inne"

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS, jest podanie o wznowienie na studia.

INSTRUKCJA ROZLICZENIA ROKU 2016/2017, 2017/2018 ORAZ 2018/20019 
INSTRUKCJA ROZLICZENIA ROKU 2015/2016

PROCEDURA EWALUACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE HISTORYCZNYM UW

 


Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)