Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe licencjat

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka) - obowiązuje od 1.10.2017 r.

Program specjalizacji archiwalnej dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 X 2017 r.:
Archiwistyka i zarządzanie dokumentcją
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)
---
EDYTORSTWO OGÓLNE (koordynator: dr Marek Janicki) - od 1 X 2017 r. specjalizacja zostaje zawieszona.
---
 SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA obowiązująca od 1 X 2017 - kompetencje do nauczania w szkole podstawowej (koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska)

Uwaga!

Studenci, którzy rozpoczęli specjalizację nauczycielską 1.10.2016 r. realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2016 r.
Studenci, którzy rozpoczęli specjalizację nauczycielską 1.10.2014 r. realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2012 r.
Studenci, którzy rozpoczynają specjalizację nauczycielską 1.10.2015 r. realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2015 r.
---
 Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse  naszych absolwentów na rynku pracy.