Jesteś tutaj

Egzaminy epokowe

Od 1 października 2008 r. w Instytucie Historycznym UW obowiązują dwa typy egzaminów epokowych (A i B). Na I roku studiów każdy student zobligowany jest zdać egzamin na poziomie A. Dwa z pozostałych egzaminów (na II i III roku) mogą być zdawane na poziomie B. Egzamin typu B jest egzaminem ze znajomości lektur monograficznych oraz tekstów źródłowych uzgodnionych z egzaminatorem. Na początku roku akademickiego egzaminatorzy ogłaszają na stronie internetowej Instytutu ogólne wymagania egzaminacyjne na poziomie A i B. Szczegółowe ustalenia czynione są indywidualnie, przy przyjmowaniu zapisów na egzamin.
Poniżej znajdują się pliki z informacjami o wymogach egzaminacyjnych.

Historia starożytna (rok akad. 2020/2021)
Dr hab. Aleksander Wolicki

Historia średniowieczna
Prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
Prof. dr hab. Roman Michałowski