Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe licencjat

 Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy. 

---
SPECJALIZACJA ARCHIWALNA 
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2019 r.
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2017 r.
 

---
SPECJALIZACJA EDYTORSKA
(koordynator: dr Marek Janicki
Edytorstwo ogólne - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2012 r. 
UWAGA: od 1.10.2017 r. specjalizacja zostaje zawieszona.

---
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
(koordynator: dr Piotr Kroll)

UWAGA!: Program specjalizacji obowiązujący od semestru letniego jest obecnie w procedurze uchwalania,  która zakończy sie około początku lutego.
Po zatwierdzeniu znajdzie się na stronie Instytutu Historycznego 

UWAGA!

W związku z koniecznością ogólnouniwersyteckiego dostosowania programów specjalizacji do nowego Rozporządzenia MEN dot. standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r., w roku 2019/2020 specjalizacja nauczycielska zostanie uruchomiona dopiero w semestrze letnim.
Informacja dla zainteresowanych specjalizacją nauczycielską na studiach I stopnia - semestr letni 2019/2020

 Specjalizacja nauczycielska obowiązująca od 1.10.2017 - kompetencje do nauczania w szkole podstawowej

Uwaga!

Studenci, którzy rozpoczynali specjalizację nauczycielską 1.10.2015 r., realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2015 r.