Jesteś tutaj

Prace seminaryjne i zaliczeniowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) mamy nową procedurę dotyczącą składania prac do systemu antyplagiatowego.
 

Pracę w formie elektronicznej (edytowalnej) wraz ze zdjęciem lub skanem własnoręcznie podpisanej strony tytułowej należy wysłać drogą mailową na adres sekretariatu ds. studenckich IH:

Prosimy o dostarczenie wydruku i pracy na płycie CD, gdy sekretariat zostanie ponownie otwarty.
________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Na studiach II stopnia wszystkie prace śródroczne (prace seminaryjne oraz zaliczeniowe z bloków tematycznych) sprawdzane są w systemie plagiat.pl.
System antyplagitowy pomaga opiekunowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac seminaryjnych oraz zaliczeniowych (w blokach tematycznych) przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.