Jesteś tutaj

Prace seminaryjne, zaliczeniowe i magisterskie

Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia 2010 r. w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace sprawdzane są w systemie plagiat.pl. 

Na studiach II stopnia sprawdzane są wszystkie prace seminaryjne, zaliczeniowe (bloki tematyczne) i magisterskie.
 
System pomaga promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej.Test antyplagiatowy przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.

PRACE  SEMINARYJNE / ZALICZENIOWE:
Pierwsza strona pracy seminaryjnej lub zaliczeniowej

PRACE  MAGISTERSKIE:
Podanie o wznowienie
Dokumenty i zaświadczenia, które należy złożyć przed egzaminem magisterskim lub licencjackim
Karta obiegowa - od 1 grudnia 2016 roku obowiązuje wersja elekroniczna w systemie USOSweb
Trzy pierwsze strony, które powinny być w pracy magisterskiej lub licencjackiej (również w wersji elektronicznej)  
* KOD ERASMUS (dla prac z zakresu historii): 08.300
APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego
* 3104-MGR-HI-.........pdf -  wzór nazwy pracy w formacie pdf dla magisterium z historii, wymagany przy zapisywaniu pracy w APD; w wykropkowane pole należy wstawić numerem PESEL
Zasady pisania prac magisterskich w Instytucie Historycznym UW, obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.