Jesteś tutaj

Instrukcje dla studentów zaocznych

PODANIA
1. W celu złożenia podania student korzysta z USOSweb, w którym znajdują się wzory podań, np. o rozłożenie czesnego na raty, o warunkowe zaliczenie roku, o powtarzanie roku, itp.
2. Student po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb składa podanie elektroniczne, następnie drukuje je i własnoręcznie podpisane składa w sekretariacie studiów zaocznych (pok. 5)
3. O decyzji student dowiaduje się logując się na swoje konto w USOSweb.
4. Decyzje administracyjne (np. o skreśleniu z listy studentów) dodatkowo wysyłane są pocztą tradycyjną.

UWAGA !!!
Aby korzystać z konta w USOSweb należy posiadać:
- adres mailowy z domeną uniwersytecką: …….@student.uw.edu.pl
- hasło wygenerowane przez system USOS - dostępne w sekretariacie.

SYLABUSY
Przypominamy, że sylabusy zajęć znajdują się TYLKO w USOSweb. W razie braku hasła można skorzystać z następującej ścieżki:
Z głównej strony USOSweb wybieramy zakładkę KATALOG. W okienku PRZEDMIOTY wpisujemy pełną nazwę zajęć, np. historia powszechna XIX wieku.
Z listy „Kod przedmiotu” wybieramy ten przedmiot, w którego kodzie znajduje się litera „Z” i klikamy w „stronę przedmiotu”.
Wybieramy odpowiedni cykl, np. „Semestr zimowy 2018/2019” i na siatce zajęć klikamy interesującą nas grupę. Tym samym otwieramy sylabus.
Powodzenia!!

SIATKI ZAJĘĆ W USOS
Ze strony IH wchodzimy do USOS.
Wchodzimy w zakładkę KATALOG. W okienku JEDNOSTKI wpisujemy Instytut Historyczny.
W prawym górnym rogu wybieramy PRZEDMIOTY.
Szukamy PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA ... ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH ZAOCZNYCH i klikamy w LISTĘ PRZEDMIOTÓW.
W prawym górnym rogu wybieramy ZOBACZ PLANY ZAJĘĆ TEJ GRUPY.
Następnie na zielonym polu klikamy 2018Z - SEMESTR ZIMOWY 2018/19. Pojawia się siatka zajęć.

Instrukcja składnia pracy dyplomowej 

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)