Jesteś tutaj

Program i plan studiów zaocznych magisterskich

PLAN STUDIÓW MAGISTERSKICH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2019 r.

Program studiów magisterskich (zaocznych) obowiązujący od 01.10.2019 r.

Uwaga!
Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż HISTORIA i rozpoczęły studia w 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 60h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, ćwiczenia z wybranej epoki. Muszą zdać także egzamin typu B z wybranej epoki.

PLAN STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA i ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

PROGRAM FAKULTATYWNEJ SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ (OD 2018/2019)

PROGRAM FAKULTATYWNEJ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ „ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ” (od 1 X 2012)

Uwaga!
Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż HISTORIA I ROZPOCZĘŁY STUDIA PRZED 2019/2020 zobligowane są do uzupełnienia w ciągu dwóch lat studiów magisterskich 90h zajęć z programu studiów licencjackich. Muszą to być: ćwiczenia z WBH, ćwiczenia z NPH z epoki, z której przygotowywana będzie praca magisterska i 30h ćwiczeń warsztatowych z tej samej epoki.