Jesteś tutaj

Wszystkie ogłoszenia i informacje

23/12/2020 - 09:49

Wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Historia na kadencję 2021-2024 (11 stycznia 2021 r.)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na mocy uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 58 z dnia 8 grudnia 2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historii została zobowiązana do przeprowadzenia wyborów członków Rady Naukowej Dyscypliny Historia na kadencję 2021-2024. WKW WH zwołuje zebrania wyborcze w dniu 11 stycznia. Tego dnia odbędą się:
- wybory do Rady Dyscypliny Historia, kuria pracowników samodzielnych;
- wybory do Rady Dyscypliny Historia, kuria pracowników niesamodzielnych.

22/12/2020 - 20:33

Nowe tematy prac rocznych z historii starożytnej

Szanowni Państwo, 

dla osób, które jeszcze nie zapisały się na pracę roczną, przewiedzieliśmy dodatkowe tematy. Zapisy przez email u prowadzących:

prof. dr hab. Ryszard Kulesza

  1. Greckie drogi

dr hab. Jacek Rzepka

  1. Ustrój Związku Achajskiego w czasach Polibiusza a wzorce demokracji klasycznej.
  2. Edykt Aleksandra Wielkiego o powrocie wygnańców – przyczyny i skutki.

dr hab. Aleksander Wolicki

21/12/2020 - 17:54

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021

Szanowni Państwo 

przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 22 grudnia o godzinie 9.00 rozpocznie się I tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie z grupy humanistycznej:
 

21/12/2020 - 13:05

Praca administracji i Biblioteki Wydziału Historii w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo, 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o trybie pracy i otwarciu budynku Wydziału Historii od 23 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

16/12/2020 - 14:55

ZARZĄDZENIE NR 279 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej UW

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 279 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu:
  • Każdy pracownik, doktorant i student Uniwersytetu jest zobowiązany do posiadania ibieżącego korzystania z elektronicznej poczty uniwersyteckiej, w tym odbierania wiadomości.
14/12/2020 - 10:04

Uzupełniony wykaz zajęć z tzw. koszyków

Szanowni Państwo,

07/12/2020 - 13:06

Zaproszenie na webinar „Jak uczyć online. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu” (9 XII)

Szanowni Państwo,
Inkubator UW zaprasza 9 grudnia o godz. 18.00 na webinar „Jak uczyć online. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu”. Podczas spotkania, przeznaczonego dla nauczycieli akademickich, zostanie omówione wykorzystanie różnych narzędzi, komunikatorów i platform, które zapewniają nowe możliwości prowadzenia zajęć online. Doświadczeni trenerzy, obeznani w nowych technologiach oraz e-learningu, wspomogą nauczycieli w tworzeniu ciekawych i angażujących zajęć.

05/12/2020 - 22:39

dyżury K. Wagner w semestrze zimowym

Szanowni Państwo, 

przypominam, że w bieżącym semestrze odbywam dyżury on-line we wtorki między godz. 14 a 14.45. W celu umówienia się na konsultację, proszę o kontakt mailowy najpóźniej w poniedziałek do godz. 16.00, wówczas otrzymają Państwo link do spotkania na Google Meet.

Łączę wyrazy szacunku
Katarzyna Wagner

Strony