Jesteś tutaj

Wszystkie ogłoszenia i informacje

13/03/2020 - 13:11

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - zdalny dostęp do kolekcji książek i czasopism elektronicznych

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r.
13/03/2020 - 10:39

Konsultacje prof. Marka Stępnia

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w IH UW prof. Marek Stępień będzie do odwołania odbywał konsultacje drogą mailową: m.stepien@uw.edu.pl.

 

11/03/2020 - 21:50

Zawieszenie dyżurów dra Wilka

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniami władz rektorskich i państwowych dotyczącymi przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa, zawieszam swoje dyżury do dnia 14 kwietnia br. Zachęcam jednocześnie do kontaktu mailowego na wilkmat@gmail.com.

11/03/2020 - 12:38

Dyżury Zastępcy Dyrektora ds. studenckich

Szanowni Państwo
informujemy o zwieszeniu czwartkowych dyżurów Zastępcy Dyrektora ds. studenckich, dra hab. Marka Pawełczaka w okresie od 11 marca do 14 kwietnia br.
Dyżury wtorkowe pozostają bez zmian (godz. 12.00 - 13.00)

Z poważaniem
Sekretariat ds. studenckich IH

11/03/2020 - 10:39

Kontakt z dr hab. Anetą Pieniądz do 14 kwietnia

Szanowni Państwo,

10/03/2020 - 21:32

Zawieszenie zajęć na studiach niestacjonarnych

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa wątpliwości, informuję, że Zarządzenie Rektora UW zawieszające zajęcia dydaktyczne do 14 kwietnia 2020 r. obowiązuje również na studiach niestacjonarnych - zaocznych i podyplomowych. Nie dotyczy jedynie zajęć prowadzonych w systemie e-learningu.

Aneta Pieniądz

10/03/2020 - 20:56

Zmiana trybu prowadzenia lektoratów na UW

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
10/03/2020 - 18:00

Zarządzenie Rektora UW w sprawie zawieszenia zajęć, konferencji i innych spotkań - ograniczenia w pracy IH UW

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

10/03/2020 - 14:25

Indywidualne kwerendy dla studentów I roku studiów magisterskich - program ZIP

Uwaga studenci i roku studiów magisterskich na kierunku Historia.

w ramach programu ZIP mogą Państwo uzyskać finansowanie na wyjazdy na kwerendy bibliograficzne i archiwalne w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Szczegółowe zasady aplikowania o środki z Programu określone są w Regulaminie.

Poniżej zamieszczamy prostą instrukcję opisującą procedurę konkursową.  

 

10/03/2020 - 14:20

Informacje dot. zagrożenia epidemiologicznego (koronawirus)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Instytut Historyczny – wraz całym Uniwersytetem Warszawskim – zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich procedur.

Strony