Jesteś tutaj

Wszystkie ogłoszenia i informacje

21/02/2014 - 10:19

Zmiana dnia dyżuru prof. Zofii Zielińskiej na czwartek

Prof. Zofia Zielińska zmienia od 27 lutego dzień swojego dyżuru na czwartek, godz. 15.00 - 16.00.

20/02/2014 - 22:47

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o granty ERC w programie Horyzont 2012

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW poświęcone przygotowaniu wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020.
 
Tytuł: ,,Warsztaty dla wnioskodawców - przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020”
 
Data: 7 marca 2014r., godz. 9:00 – 13:15

20/02/2014 - 22:19

Stypendia dla naukowców ze stopniem doktora na Uniwersytetcie w Moguncji oraz dla doktorantów na Uniwersytecie w Bonn (2 tygodnie)

Szanowni Państwo,

Instytut Historyczny dysponuje możliwością wysłania w 2014 r. (dowolny okres) co najmniej kilku osób (DOKTORZY, DOKTORZY HABILITOWANI i PROFESOROWIE) na trwające od 5 do 12 dni stypendium badawcze na Uniwersytecie w Moguncji.

Stypendium w wysokości od 400 do 900 euro (jego wysokość jest uzależniona od długości stypendium) jest wypłacane przez stronę niemiecką. Koszty podróży i ubezpieczenia pokrywa stypendysta.

20/02/2014 - 15:56

Wykład i zajęcia z historii powszechnej 24-25 lutego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje, że zmuszony jestem odwołać moje zajęcia oraz dyżur 24-25 lutego br. W związku z tym moje pierwsze ćwiczenia z historii powszechnej po 1945 r odbędą się w poniedziałek 3 marca w godz. 13.15-14.45. Proszę o przeczytanie odpowiednich lektur, przewidzianych w syllabusie.
Z pozdrowieniami,
Piotr Majewski  

19/02/2014 - 22:34

ERASMUS+ Rozmowy kwalifikacyjne na zagraniczne studia częściowe w r.akad. 2014/2015

Szanowni Państwo,

Rozmowy kwalifikacyjne na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Historycznym odbęda się w dniu 3 MARCA (poniedziałek).

Termin składania dokumentów przez kandydatów - upływa w PIĄTEK 28 LUTEGO, o godz. 19.55.

Wszystkie informacje na temat miejsc stypendialnych i warunków kwalifikacji można znaleźć w ogłoszeniu TUTAJ.

19/02/2014 - 14:24

Specjalizacja nauczycielska na I roku studiów magisterskich

Szanowni Państwo
W semestrze letnim obowiązują Państwa następujące zajęcia:

- Opinia publiczna i media we współczesnym społeczeństwie (s. 10, piątek godz. 15.00) ½ semestru / - Współczesne społeczeństwo w ujęciu socjologicznym (s. 10, piątek godz. 15.00) ½ semestru
- System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (s. 8, czwartek godz. 9.45)

W celu uzgodnienia szczegółów związanych z tymi zajęciami proszę o kontakt mailowy.
Piotr Kroll

19/02/2014 - 12:12

Egzamin poprawkowy z Archeologii (Historii starożytnej ziem polskich)

egzamin poprawkowy z Archeologii (Historii starożytnej ziem polskich) odbędzie się w dniu 3 marca (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Instytutu Archeologii, w sali nr 210

19/02/2014 - 12:06

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora przygotowań obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Zakres zadań:
- szczegółowe opracowanie i wdrożenie programu obchodów Jubileuszu 200-lecia
Uniwersytetu Warszawskiego
- nadzór nad realizacją przygotowań Jubileuszu,
- budowanie dobrych relacji z otoczeniem społecznym, instytucjami i organizacjami,
- pozyskiwanie partnerów merytorycznych i sponsorów do partycypacji w programie
obchodów.
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- minimum 5-letni staż pracy
- wiedza i doświadczenie w pracy związanym z Public Relations ,

18/02/2014 - 14:12

odwołanie czwartkowych zajęć Greki p. Iwony Żółtowskiej

informujemy, że zajęcia Greki odbywające się w czwartki o godzinie 9:45 z powodu choroby wykładowcy zostają odwołane.

Strony