Jesteś tutaj

Historyczne program studiów

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historiii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 
Dodatkowa specjalizacja nauczycielska - Moduł 4: Kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z dydaktyki historii i 60 godzin praktyk i tym samym uwzględnia wszystkie zapisy rozporządzenia MNiSW z 17 I 2012 r. dot. standardów kształcenia nauczycieli.

Program studiów – obowiązujący od 1.10. 2012 r. do 30.09.2017