Jesteś tutaj

Historyczne program studiów

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historiii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 
Dodatkowo słuchacze mogą zrealizować nieobowiązkową specjalizację nauczycielską, dającą uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.