Jesteś tutaj

Historia i Kultura Żydów w Polsce

Studia adresowane są do osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Żydów zamieszkujących niegdyś ziemie polskie oraz funkcjonowaniem środowisk żydowskich we współczesnej Polsce. Do podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, dziennikarzy, muzealników, bibliotekarzy, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, urzędników administracji centralnej i samorządowej. 

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w programie studiów (łącznie z pracą dyplomową) .  Osoby, które nie złożą w sekretariacie studium (pok.7) kart słuchacza ze wszystkimi wymaganymi wpisami zostaną skreślone z listy słuchaczy. Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim każdemu byłemu słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje dwa lata na wznowienie i dokończenie studiów. Wiąże się ono z wniesieniem opłaty za każdy niezaliczony przedmiot w wysokości 300 zł na konto:
78 1160 2202 0000 0000 6084 9537
Instytut Historyczny UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe - wznowienie
Po upływie dwóch lat studia należy powtórzyć.

Informacja dotycząca pracy:
1. Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
2. Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
3. Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według załączonego wzoru.  

Informacja dotycząca rozliczenia toku studiów:
warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów jest
- zaliczenie wszystkich przedmiotów
- uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej
- złożenie w sekretariacie "karty obiegowej" (w załączniku ) oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historyczny UW
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe - świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie
  karta_obiegowa.ih_.doc