Jesteś tutaj

Historia i Kultura Żydów w Polsce: program studiów

Program studiów obejmuje ponad 250 godzin zajęć dydaktycznych, podczas których słuchacze zapoznają się z dziejami Żydów polskich od średniowiecza do czasów PRL (na szerokim tle europejskim) i ich dorobkiem kulturowym w dziedzinie literatury, teatru, filmu, a także z  najnowszą historią Izraela.