"Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku." 10 VI 2015 cz. 5