Jesteś tutaj

Lista ogloszen

20/10/2014 - 09:48

Prof. Anna Michałowska-Mycielska odwołuje wykład i dyżur w dniu 27 października

Prof. Anna Michałowska-Mycielska odwołuje wykład i dyżur w dniu 27 października.

18/10/2014 - 00:11

Konkurs NCN i sieci HERA na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past.

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do opracowania wspólnych projektów. 
 

16/10/2014 - 01:39

VIII EDYCJA KONKURSU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO MUZEUM HISTORII POLSKI

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem VIII edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski, zwracam się do Państwa o zgłaszanie w terminie do 21 listopada 2014 r. kandydatów do stypendium, któzy pragnęliby realizować takie stypendium w Instytucie Historycznym UW. 

14/10/2014 - 12:17

Z powodu choroby profesor Jerzy Pysiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 14 października br.

Z powodu choroby profesor Jerzy Pysiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 14 października br.

13/10/2014 - 09:01

Prof. Krzysztof Skwierczyński odwołuje dyżury i zajęcia w bieżącym tygodniu

Prof. Krzysztof Skwierczyński odwołuje dyżury i zajęcia w bieżącym tygodniu.

11/10/2014 - 21:04

Spotkanie z prof. Wolfgangiem Schullerem

Spotkanie pt. „Carl Schmitt gestern und heute” moderowane będzie przez prof. Włodzimierza Lengauera.

11/10/2014 - 13:16

Otwarcie konkursu na ERC Starting Grants (Horyzont 2020)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG).
Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

10/10/2014 - 01:37

Praktyki Erasmus+ w Rydze

W imieniu dyrekcji Instytutu Historycznego, na prośbę Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, zwracam się do Państwa doktorantów z zaproszeniem do odbycia praktyk Erasmus+ w Łotewskiej Akademii Kultury w ciągu bieżącego roku akademickiego.

Praktyki te polegałyby na poprowadzeniu trzech cykli wykładów z historii Polski od średniowiecza do XX wieku dla studentów łotewskich (w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury oraz związków historyczno-kulturowych między Polską a krajami bałtyckimi i Inflantami), każdy w wymiarze 48 h dydaktycznych.

09/10/2014 - 15:23

Odwołane dyżury prof. M. Karpińskiej

Z powodu wyjazdu służbowego Pani Profesor Małgorzata Karpińska odwołuje dyżury w dniach 14 i 16 października br.
06/10/2014 - 11:51

Pan prof. Dariusz Kołodziejczyk odwołuje swój dyżur

w okresie 7 -10 października br.

Strony