Jesteś tutaj

Lista ogloszen

07/02/2014 - 11:28

Stypendia Fernanda Braudela w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu dla doświadczonych naukowców

Mesdames, Messieurs,
Chères collègues, Chers collègues,

Veuillez trouver dans ce message le lien vers l'appel à candidatures (en français et en anglais) pour les bourses du programme Fernand Braudel-IFER de la FMSH :

http://www.fmsh.fr/fr/c/4721

Deux bourses de recherche de neuf mois sont mises au concours, pour affectation à des équipes partenaires du LabEx HASTEC.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 3 avril 2014 midi.

04/02/2014 - 16:49

Program stypendialny SIR dla młodych doktorów na Uniwersytecie Ca'Foscari (Wenecja)

Dear partners of Ca' Foscari, 

I am writing to draw your attention on the call for Scientific Independence of researchers, published by the Italian Ministry of Research.

The SIR Programme (Scientific Independence of young Researchers) is designed to support young researchers at the start of their independent research activity.

04/02/2014 - 16:34

Konkurs uzupelniający na stypendia dla młodych doktorów na staże zagraniczne

Szanowni Państwo,
Prorektor ds. badań naukowych i współpracy prof. dr hab. A. Nowak ogłasza konkurs uzupełniający na jednotygodniowe staże zagraniczne dla młodych doktorów (grant wynosi 6750 PLN brutto).

Więcej informacji można znaleźc TUTAJ

03/02/2014 - 10:51

Zaproszenie na Zamkowe Seminaria Naukowe

6 lutego br., o godz. 13.30, do Sali Odczytowo-Kinowej Zamku, pan Rafał Mroczek (Zespół Archeologiczny Zamku) wygłosi referat pt.: XVII-wieczne żołnierskie pochówki na skarpie zamkowej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.

01/02/2014 - 03:43

Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

· Dowolny kraj - stypendia EMBO: post-doc, długoterminowe; 14 lutego 2014www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about

30/01/2014 - 21:49

Zaproszenie z Uniwersytet Zhetysu, Taldykorgan (Kazachstan) do przeprowadzenia dwutygodniowego kursu dla studentów ZhGU w ramach programu dla profesorów wizytujących

Państwowy Uniwersytet Zhetysu, Taldykorgan, Kazachstan, zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego (pracowników w stopniu doktora i profesorów) do przeprowadzenia dwutygodniowego kursu dla studentów ZhGU w ramach programu dla profesorów wizytujących. 
Program jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu. 

DZIEDZINY
ZhGU szczególnie zaprasza specjalistów z dziedzin: ekonomii, informatyki, matematyki, kultury i sportu, historii i prawa. 

29/01/2014 - 12:48

Oferta pracy dla dwóch post-doków przy projekcie "The Cult of Saints"

Oferta pracy dla dwóch post-doków przy projekcie "The Cult of Saints"

28/01/2014 - 04:23

Grant NCN dla dr. hab. Roberta Wiśniewskiego!

Narodowe Centrum Badań rozstrzygnięto kolejne konkursy grantowe. Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazł się także projekt Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie, naszego pracownika dr. hab. Roberta Wiśniewskiego. Serdecznie gratulujemy!

 

18/01/2014 - 02:32

Program stypendialny i granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund)

Programy stypendialne dla studentów studiów II i III stopnia
Stypendia przyznawane są na jeden semestr/rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów lub realizacji projektów badawczych.
Wysokość dofinansowania:
- dla stypendysty 2,300 EUR na 1 semestr;
- dla instytucji przyjmującej 1,500 EUR na 1 semestr.
Termin składania wniosków: 31 stycznia.
www.visegradfund.org/scholarships.html

15/01/2014 - 17:47

Stypendia naukowe na Uniwersytecie w Würzburgu w 2014 r.

Rada Naukowa Polskiej Misji Historycznej uprzejmie informuje o możliwości uzyskania stypendium na okres do jednego miesiąca na pobyt związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2014 roku.
Dokumenty aplikacyjne w języku polskim uprzejmie prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de w terminie do 15 lutego 2014 roku.
Wymagane dokumenty:

Strony