Jesteś tutaj

Projekty

"Wolne przestrzenie". Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami / Rooms for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment

Celem  tego polsko-niemieckiego projektu  badawczegofinansowanego w ramach programu „Beethoven” przez Deutsche Forschungsgemeinschaft  i Narodowe Centrum Nauki (kierowany ze strony niemieckiej przez prof. Claudię Kraft, polskie – prof.

„Wielka i Mała Rozbieżność” widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku

Przed kilkudziesięciu laty polski historyk Marian Małowist postawił tezę, że zachodnioeuropejską ekspansję kolonialną doby nowożytnej ułatwiło wcześniejsze podporządkowanie gospodarcze Europy Wschodniej. Dyskusja ta odżyła na początku XXI  wieku, sprowokowana z jednej strony książką Kennetha Pomeranza, szukającego przyczyn, dlaczego Azja w epoce nowożytnej przegrała wyścig gospodarczy z Europą, z drugiej zaś pracami holenderskiego badacza Jana Luitena van Zandena, który odnowił dyskusję nad przyczynami wewnętrznych nierówności w rozwoju nowożytnej Europy.

Akta skarbowe jako źródło do dziejów wojskowości staropolskiej za panowania Wazów (1587-1668)

Głównym celem naukowym projektu jest edycja akt skarbowo-wojskowych z okresu panowania Wazów w Rzeczypospolitej (1587-1668), dotyczących zarówno Korony, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są one zasadniczym materiałem źródłowym dla poznania liczebności i organizacji wojska koronnego i litewskiego, a ich ilość oraz stan zachowania odzwierciedlają poniekąd wzrost znaczenia armii w życiu publicznym Rzeczypospolitej.

Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

W ramach grantu NCN Preludium 15 w okresie 2019-2021 będzie przeze mnie realizowany projekt, pt. "Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795". Ma on na celu zbadać, jak wyglądało administrowanie i dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w schyłkowym okresie I Rzeczpospolitej, kiedy po Antonim Tyzenhauzie dzierżawę objęli: Franciszek Rzewuski i Stanisław Poniatowski junior. W tym czasie pojawiają się nowe metody gospodarowania. Zbadane zostanie w jakim stopniu był to wpływ prądów oświeceniowych, a w jakim inne czynniki.

Family variation in historic Europe: patterns, causes, and implications for European developmental inequalities, 1700-1918

This research is funded by the National Science Centre, Poland (POLONEZ fellowship UMO- 2016/23/P/HS3/03984). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778.
 

Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

Ideał sportowej rywalizacji, mitologia skoncentrowana na sukcesach i upadkach półboskich herosów, poezja liryczna wyrażająca najgłębsze emocje jednostki – to tylko kilka przykładów wielkich zjawisk kultury europejskiej, które wywodzą się z greckiej kultury czasów archaicznych, z czasów między Homerem a epoką Peryklesa. Gdyby szukać dla tych zjawisk wspólnego mianownika, wskazać by trzeba na połączenie wybujałego indywidualizmu z duchem rywalizacji, na ambicję wyróżnienia się na tle całej wspólnoty w rywalizacji pomiędzy najwybitniejszymi jej przedstawicielami.

Hebrajska poezja złotego wieku w al-Andalus. Antologia

Celem projektu jest przygotowanie dwujęzycznego – polsko-hebrajsko – wydania reprezentatywnego wyboru utworów poetyckich najważniejszych poetów żydowskich tworzących na terenie Półwyspu Iberyjskiego w średniowieczu. Wydanie to będzie obejmowało literacki przekład i krytyczne opracowanie dzieł zaliczanych do najważniejszych pozycji światowego dziedzictwa kulturowego, pochodzących z epoki rozkwitu kultury żydowskiej pod muzułmańskimi rządami w al-Andalus, w bliskim sąsiedztwie rosnącego królestwa chrześcijańskiego. 

Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 1 realizuję projekt badawczy pt. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej. Zasadniczym celem badań jest wszechstronna analiza problemu konfliktów społeczno-ekonomicznych o tzw. serwituty (inaczej służebności) i procesu ich regulacji na terenie Galicji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku.

Strony