Jesteś tutaj

Zakończone projekty

06/05/2013 - 16:35

Ludwik XVI – Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe w prasie międzynarodowej

Celem projektu jest zbadanie metod kształtowania propagandowego wizerunku dwóch władców – Ludwika XVI i Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1774 – 1788 we francuskojęzycznej prasie międzynarodowej. Obaj władcy różnili się pod wieloma względami. Różna była ich sytuacja polityczna i pozycja w systemie ustrojowym. Łączyły ich natomiast metody i środki działań propagandowych w okresie, który okazał się czasem przygotowującym wielki przełom w obydwu państwach.

Strony