Jesteś tutaj

Współpraca z zagranicą

Współpraca zagraniczna Instytutu Historycznego jest realizowana w ramach porozumień dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach ERASMUS i CEEPUS oraz międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych.

Strategiczną współpracę Instytut prowadzi z École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu. Kontakty naukowe i osobiste środowisk obu tych instytucji dotyczą przede wszystkim historyków średniowiecza, starożytności i XX wieku; zostały one zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych XX w.
Innymi zagranicznymi strategicznymi partnerami Instytutu są: Akademia Mohylańska w Kijowie, Centre d'Études Supérieures de Civilisation médiévale (CESCM) w Poitiers, Université Lumière – Lyon 2, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Konstancji, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła ŁomonosowaPaństwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Nowosybirsku.

W programie ERASMUS+ Instytut Historyczny współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Czechach, Słowenii, Portugalii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech oraz w Turcji.

Instytut Historyczny jest członkiem międzynarodowego konsorcjum Histarmed, stworzonego przez Université Lumière – Lyon 2, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Grenadzie i Uniwersytet Warszawski, prowadzącego międzyuniwersyteckie studia magisterskie w dziedzinie historii ze specjalnością historia średniowieczna i archeologia średniowieczna (Joint Master Degree),
a także
międzynarodowej sieci CEEPUS Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period (CIII-SK-0705-03-1415), koordynowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Komenskiego w Bratysławie, a którą współtworzą Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Uniwersytet im. Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytet im. Jana Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet w Zagrzebiu, Central European University oraz Uniwersytet im. Loránda Eötvösa i Uniwersytet Katolicki im. Petra Pázmáňa w Budapeszcie, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Cluj, Uniwersytet w Nowym Sadzie, Uniwersytet w Belgradzie i Uniwersytet Jagielloński.
Sieć CEEPUS, w której uczestniczy IH UW kończy działalność z końcem r.akad. 2014/2015, jednak pojedyncze wyjazdy pracowników naukowych są możliwe do 31 grudnia 2015 r.

Dzięki programom Polskiego Komitetu UNESCO, Funduszu Wyszehradzkiego i Muzeum Historii Polski corocznie goszczą w Instytucie Historycznym młodzi pracownicy naukowi i doktoranci z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.
Instytut Historyczny współorganizuje też wraz z Northeastern University z Bostonu szkołę letnią dla amerykańskich studentów Poland: From Occupation to Resistance.

Od 1 IX 2012 r. pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Historycznego ds. kontaktów zagranicznych jest dr hab. Jerzy Pysiak, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Historycznego ds. mobilności - koordynatora programu Erasmus+ na Wydziale Historycznym; w jego kompetencjach leży negocjowanie i zawieranie umów dwustronnych Erasmus+ między IH UW a uniwersytetami zagranicznymi, umów wielostronnych Erasmus+ między Instytutami tworzącymi Wydział Historyczny a uniwersytetami zagranicznymi oraz mobilność naukowo-dydaktyczna pracowników naukowych i administracyjnych Instytutu Historycznego w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi.

Koordynatorem sieci CEEPUS Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period (CIII-SK-0705-03-1415 - więcej informacji pod adresem https://www.ceepus.info/ ) w Instytucie Historycznym jest dr hab. Jerzy Pysiak.

Koordynatorem Erasmus+ odpowiedzialnym w Instytucie Historycznym za wszystkie sprawy studenckie: organizację mobilności studenckiej, tj. zagraniczne studia częściowe studentów IH UW, zagraniczne studia częściowe studentów cudzoziemskich w IH UW oraz koordynatorem zajęć obcojęzycznych prowadzonych w IH UW jest dr Elżbieta Szabat-Wywrot.