Jesteś tutaj

Współpraca z zagranicą

Współpraca zagraniczna Instytutu Historycznego jest realizowana w ramach porozumień dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach ERASMUS i CEEPUS oraz międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych. Strategiczną współpracę Instytut prowadzi z École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Kontakty naukowe i osobiste środowisk obu tych instytucji dotyczą przede wszystkim historyków średniowiecza, starożytności, i XX w.; zostały one zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych XX w.

Dowiedz się więcej ...

Ogłoszenia dotyczące współpracy z zagranicą

19/11/2014 - 01:14

Aktualne oferty stypendialne dla naukowców (listopad 2014)

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne
dla naukowców (wg terminów aplikowania):
 
· Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy
naukowi; 15 grudnia 2014; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
 
· Austria (Institute for Human Sciences) – stypendia im. J. Tischnera dla doktorantów i

28/10/2014 - 14:49

Stypendia Jozef Tischner Junior Visiting Fellowship 2015 dla doktorantów i młodych doktorów w Wiedniu

The Institute for Human Sciences (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) in Vienna has published its new call for application for the Jozef Tischner Junior Visiting Fellowship 2015

28/10/2014 - 14:38

Stypendia, studia częściowe i staże badawcze w Rosji - Erasmus Mundus (Aurora) - dla doktorantów i pracowników naukowych

Szanowni Państwo,
 
Konsorcjum Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education z przyjemnością zaprasza do składania wniosków o stypendia programu Erasmus Mundus Akcja 2. Ostatni konkurs w ramach projektów Aurora i Aurora II jest skierowany do studentów studiów doktoranckich, osób ze stopniem doktora oraz pracowników, zainteresowanych odbyciem studiów częściowych lub staży naukowo-badawczych w Rosji, na jednej z 12. uczelni partnerskich w konsorcjum.

27/10/2014 - 23:10

Aktualne oferty stypendialne dla naukowców i studentów

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla naukowców
(według terminów aplikowania)
 
Stypendium START FNP – dla wybitnych młodych naukowców
termin aplikowania: 31 października
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
 
Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme
termin aplikowania: 31 października

22/10/2014 - 16:39

Senat UW przyjął Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020

W dniu 15 października 2014 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 309 przyjął Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.

Pełny tekst uchwały oraz treść Karty Erasmus w jęz. angielskim i w jęz. polskim można znaleźć TUTAJ.

Jerzy Pysiak

18/10/2014 - 00:11

Konkurs NCN i sieci HERA na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past.

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do opracowania wspólnych projektów. 
 

16/10/2014 - 01:39

VIII EDYCJA KONKURSU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO MUZEUM HISTORII POLSKI

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem VIII edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski, zwracam się do Państwa o zgłaszanie w terminie do 21 listopada 2014 r. kandydatów do stypendium, któzy pragnęliby realizować takie stypendium w Instytucie Historycznym UW. 

10/10/2014 - 16:27

Erasmus+ - dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów

Program Erasmus+
Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1)
Zagraniczne studia częściowe 2014/2015
Dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów (LA – during the mobility)
(Komunikat BWZ nr 19/14/SMS/2014/2015)
 
 
Przypominamy, że wszelkich zmian do Learning Agreement należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej, czyli poprzez USOSweb, do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej.
 

10/10/2014 - 01:37

Praktyki Erasmus+ w Rydze

W imieniu dyrekcji Instytutu Historycznego, na prośbę Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, zwracam się do Państwa doktorantów z zaproszeniem do odbycia praktyk Erasmus+ w Łotewskiej Akademii Kultury w ciągu bieżącego roku akademickiego.

Praktyki te polegałyby na poprowadzeniu trzech cykli wykładów z historii Polski od średniowiecza do XX wieku dla studentów łotewskich (w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury oraz związków historyczno-kulturowych między Polską a krajami bałtyckimi i Inflantami), każdy w wymiarze 48 h dydaktycznych.

02/10/2014 - 18:06

Erasmus+ : Studenckie i doktoranckie praktyki zagraniczne (SMP)

Program Erasmus+ - projekt Erasmus Mobilność Edukacyjna (KA1)
Studenckie i doktoranckie praktyki zagraniczne (SMP)
Rok akademicki 2014/2015
 
1. Rok akademicki 2014/2015 jest pierwszym, podczas którego będzie realizowany  nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).
 
2. Ogólny przewodnik po programie znajduje się tu: (wersja polskojęzyczna

Strony

Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów zagranicznych i popularyzacji nauki


dr Dobrochna Kałwa
dyżur:
środa. 12.00-13.30
p. 15, III piętro
e-mail:
d.kalwa@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności