Jesteś tutaj

Lektury egzaminacyjne 2016/2017

Opis: 

Lektury do egzaminu z historii starożytnej
2016/2017
 
ATLAS:

L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej (różne wydania).

PODRĘCZNIKI:

Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytna, Warszawa PWN 2009, ss. 21-180, 195-260, 284-372 i 471-493.
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988
B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II,  Warszawa 2009
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. III, wyd. 2, Warszawa 2011
 A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań  2004
Averil Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005
 
ŹRÓDŁA

  • Odyseja lub Iliada
  • jedna księga Dziejów Herodota albo Wojny peloponeskiej Tukidydesa
  • jedna komedia Arystofanesa
  • jeden dialog Platona
  • jedna księga Od założenia Miasta Liwiusza albo Dziejów Tacyta

JEDNA LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYBORU: 
J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń-Wrocław 1999
P. Brown, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993
P. Brown, Kult świętych : narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Warszawa 1991
E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002
E.R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004
R. Étienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971
P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna? Warszawa 2000
P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, dowolne wydanie.
H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1960
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1993
M. Sartre, Wschód rzymski, Wrocław 1997
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994 i 2006
A. Wypustek, Magia antyczna, Wrocław 2001