Jesteś tutaj

Społeczeństwo w dobie przemian - 19 V - cz. 1 i 2

Opis: 

Szanowni Państwo,
w sobotę zajmiemy się dwoma tematami - umieralnością w epoce nowożytnej oraz kobietami. Na pierwsze zajęcia proszę o lekturę: E. Vielrose, Umieralność ludzi wybitnych w latach 1000-1799, „Przegląd Statystyczny” 1938, t. 1, . 87-101https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/27265/edition/24337/content?ref=desc oraz proszę wybrać jeden artykuł - do wyboru R. Sand lub E.A. Wrigley (z załącznika). Na drugie zajęcia przekazuję jeden tekst (de Moor i van Zanden) oraz dwa w języku polskim.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Katarzyna Wagner