Jesteś tutaj

Kozacy w Imperium

Opis: 

Tematy esejów na zaliczenie nieobecności

 

Zajęcia 1 (początek Kozaczyzny (Zaporoże i Don))

- Geneza kozactwa na Dzikich Polach: czy czynnik tatarski był jedynym, który spowodował narodziny kozakowania?

- Dlaczego warto było zostać Kozakiem? Co powinien zrobić człowiek chcący na początku XVI wieku zachęcić ludność ruską do kozakowania na stepach?

 

Zajęcia 2

  • Podobieństwa i różnice między życiem na Zaporożu a życiem na Donie.
  • Jak wpływ na losy Kozaczyzny dońskiej mógł mieć fakt umiejscowienia siedzib tak dalekiego od granic państwa moskiewskiego a w granicach obszarów penetrowanych przez Tatarów? Porównaj obie Kozaczyzny - dońską i zaporoską.

 

 

Zajęcia 3

- Dlaczego Bohdanowi Chmielnickiemu, w przeciwieństwie do poprzednich przywódców powstań kozackich, udało się odnieść sukces? Źródła tego sukcesu.

- Pod Zborowem legła nadzieja Chmielnickiego na zbudowanie samodzielnego państwa kozackiego, do którego dążył hetman kozacki od początku powstania! Czy zgadzasz się z tą opinią?

 

Zajęcia 4

- Ugoda zborowska czy układ perejasławsko-moskiewski z 1654 roku – które z tych porozumień było korzystniejsze dla Bohdana Chmielnickiego i Kozaków?

- Od początku buntu do Perejasławia (1654 r.) – jak wyglądała ewolucja stosunków kozacko-moskiewskich?

 

Zajęcia 5

- Co gwarantowała ugoda hadziacka Kozakom, a jaką korzyść przynosiła ona Rzeczpospolitej?

- Porównaj ugody perejasławską i hadziacką. Która była korzystniejsza dla Kozaków?

 

Zajęcia 6

  • Opisz status Hetmanatu, który gwarantował mu układ perejasławski z 1659 roku. (analiza układu perejasławskiego).

 

Zajęcia 7

- Omów stosunki kozacko-moskiewskie za rządów Iwana Brzuchowieckiego.