Jesteś tutaj

Zakład Historii XIX wieku

Telefon: 
22 55 24 519 (p. 111),22 55 24 520 (p. 112)

Historia
Dawni Kierownicy Zakładu to: prof. Jerzy Skowronek (1982-1994), prof. Anna Żarnowska (1994-2003), prof. Tomasz Kizwalter (2003-2013).
Działalność
Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu w odniesieniu do dziejów Polski są skoncentrowane na problematyce modernizacji rozpatrywanej w różnych płaszczyznach i pod różnorodnymi kątami widzenia: procesów narodowo- i państwotwórczych (prof. Tomasz Kizwalter), szeroko rozumianych przemian społecznych (prof. Jarosław Czubaty, prof. Małgorzata Karpińska, prof. Andrzej Szwarc, dr Agnieszka Janiak-Jasińska, dr hab. Artur Markowski), oraz przemian i transformacji kultury politycznej w I połowie XIX w. (dr hab. Maciej Mycielski). Zagadnienia pozapolskiej przeszłości koncentrują się na trzech kierunkach europejskich: Rosja (prof. Andrzej Szwarc, dr hab. Artur Markowski), Skandynawia (prof. Grażyna Szelągowska), Niemcy (dr hab. Piotr Szlanta)  oraz Afryce Zachodniej (dr hab. Marek Pawełczak). W badaniach tych pojawiają się różnorakie perspektywy naukowe. Zainteresowania członków Zakładu nie pomijają także problematyki gender (prof. Małgorzata Karpińska, prof. Grażyna Szelągowska, prof. Andrzej Szwarc, dr Agnieszka Janiak-Jasińska) oraz historii Żydów (dr hab. Artur Markowski).