Jesteś tutaj

Praca w IH

W nadchodzącym czasie spodziewamy się otwarcia kilku konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe w IH UW.
Ogłoszenia poniższe mają jedynie charakter wstępny i informacyjny. Właściwe ogłoszenia konkursowe, po zatwierdzeniu wniosków przez Radę Wydziału Historycznego oraz Rektora, ogłasza Dziekan, a teksty ogłoszeń pubikowane są m.in. na stronie UW.

- - - - - - - - - - - -
Konursy w grantach badawczych / Calls in the research grants:

 


ZARZĄDZENIE NR 18 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

DOBRE PRAKTYKI AKADEMICKIE W ZATRUDNIANIU I W RELACJACH PRZEŁOŻONY – PODWŁADNY. MNiSW.

"Europejska Karta Naukowca" i "Kodeks postępowania przy rekrutacji przy rekrutacji pracowników naukowych" (oraz analogiczny link na stronie Komisji Europejskiej).