Jesteś tutaj

Praca w IH

W nadchodzącym czasie spodziewamy się otwarcia kilku konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe w IH UW.
Ogłoszenia poniższe mają jedynie charakter wstępny i informacyjny. Właściwe ogłoszenia konkursowe, po zatwierdzeniu wniosków przez Radę Wydziału Historycznego oraz Rektora, ogłasza Dziekan, a teksty ogłoszeń pubikowane są m.in. na stronie UW.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej (termin składania dokumentów: 2 czerwca 2017 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii XX wieku (termin składania dokumentów: 2 czerwca 2017 r.)

Call for candidates for a post-doctoral researcher for the project The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development  (Latin evidence) (dead-line: 31 May 2017)
 


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Historii Starożytnej (termin składania dokumentów 31 stycznia 2017 r.) - ogłoszenie po polsku.
Kandydaci:
dr Krzysztof Gębura
dr Matthieu Pignot

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 3 lutego 2017 r.

Call for candidates for a post-doctoral researcher for the project The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development  (Latin evidence) (dead-line for aplications: 31 January 2017) - English version
Applicants:
dr Krzysztof Gębura
dr Matthieu Pignot

 


ZARZĄDZENIE NR 18 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

DOBRE PRAKTYKI AKADEMICKIE W ZATRUDNIANIU I W RELACJACH PRZEŁOŻONY – PODWŁADNY. MNiSW.

"Europejska Karta Naukowca" i "Kodeks postępowania przy rekrutacji przy rekrutacji pracowników naukowych" (oraz analogiczny link na stronie Komisji Europejskiej).